Sikret mot lav oljepris

november 16, 2001, 14:30 CET

Statoil er beskyttet mot lav oljepris i 2002. Prissikringen har effekt for rundt en tredjedel av produksjonen neste år og sikrer en oljepris på 18 dollar.

Selskapet har prissikret deler av oljeproduksjonen gjennom salgsopsjoner – disse ble kjøpt rimelig for en tid tilbake.

Prissikringen er basert på en gjennomsnittlig råoljepris på 18 dollar fatet for hvert kvartal neste år. Mekanismen slår inn dersom gjennomsnittsprisen i ett kvartal er under 18 dollar.

"Statoil har bare kjøpt nedsidebeskyttelse, noe som betyr at selskapet ikke har gitt fra seg gevinsten ved en eventuell økning i oljeprisen," sier direktør Mari Thjømøe i Investor relations (IR).

Prisen på referanseoljen Brent Blend har vært under 18 dollar de siste par dagene, dette er det laveste nivået siden sommeren 1999.

Ifølge Tor Kartevold, spesialrådgiver i enheten Oljehandel og forsyning i Statoil, har den negative prisutviklingen sammenheng med den generelle nedgangen i verdensøkonomien, terroraksjonene i USA 11. september og at Organisasjonen av oljeproduserende land (Opec) 14. november avviste produksjonskutt med mindre også andre oljeprodusenter reduserer sin produksjon.