Ny markedsplass for gass

november 21, 2001, 10:45 CET

Statoil skal være med å etablere en ny markedsplass for gass i Nord-Europa gjennom et joint venture-selskap med tyske Ruhrgas og BEB.

Det nye selskapet får navnet North West European Hub Company (NWE-HubCo).

"Hensikten med å etablere en ny markedsplass er å møte etterspørselen av gasskontrakter med mindre volum og av kortere varighet," sier Thor Otto Lohne, markedsdirektør i forretningsområdet Naturgass.

Det nye selskapet skal legge til rette for økt handel av slike kontrakter, men ikke selv drive handel. Tilsvarende markedsplasser finnes i dag i Storbritannia og i Zeebrugge i Belgia.

"Utviklingen av en ny markedsplass for gass gjør at vi kan understøtte våre langsiktige kontrakter og aktiviteter. Dermed styrker Statoil sin posisjon i gassmarkedet i Nord-Europa," sier Lohne.

Statoil, Ruhrgas og BEB eier og opererer gasstransportsystemer. NWE-HubCo skal levere transport- og logistikktjenester samt IT-løsninger som understøtter handel.

Selskapet, som etter planen starter sin virksomhet i 2002, skal etablere en fullt integrert handelsplass mellom Bunde-området i Nederland ved grensen til Tyskland og Emden ved den tyske nordsjøkysten. Denne regionen utgjør et knutepunkt for gasstrøm fra Tyskland, Russland, Norge, Nederland og Storbritannia fordi rørledningene fra de ledende europeiske gass selskapene møtes her.

NWE-HubCo blir et uavhengig selskap med egne ansatte.