Vietnamesisk besøk på Vækerø

november 21, 2001, 23:00 CET

En mannsterk delegasjon fra Vietnam under ledelse av visestatsminister Nguyen Manh Cam var Hydros gjester under en mottakelse på Vækerø hovedgård i Oslo torsdag formiddag. Bakgrunnen for å invitere de vietnamesiske politikerne til samtaler var å styrke og utvikle de kommersielle interessene Hydro har i landet.

Under sitt besøk i Norge, som ble innledet onsdag og avsluttes lørdag, har den vietnamesiske delegasjonen hatt møter med en rekke norske regjeringsmedlemmer. Fra vietnamesisk side var det et klart ønske om i særlig grad å vinkle besøket på næringslivsspørsmål.

Vietnam er rikt på naturressurser og står foran store utbyggingsoppgaver ikke bare i landbruket, men også innen energi og råstoffutvinning. Så langt er det i første rekke innenfor Agri-området at Hydro har sin virksomhet i landet. Ifølge Arild Haugan, som i dag leder Hydros kontor i Ho Chi Minh-byen, har selskapet vært engasjert i ulike prosjekter siden 1992. Samme år ble et representasjonskontor opprettet i den vietnamesiske hovedstaden.

I 1997 gikk Hydro Agri Vietnam i samarbeid med selskapene Viet Ha og Thasimex og fikk lisens for å produsere, importere og distribuere mineralgjødsel. En NPK-fabrikk med en kapasitet på 200.000 årstonn vil komme i drift i løpet av 2002. I løpet av inneværende år vil Hydro Agri oppnå et salgsvolum på nærmere 350.000 tonn i det vietnamesiske markedet. Av dette vil en del være spesialgjødsel fra Hydros norske fabrikker.