Avtale mellom Hydro og SQM undertegnet

november 25, 2001, 23:00 CET

Norsk Hydro bekrefter en melding fra det chilenske selskapet Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A (SQM) om samarbeid på spesialgjødselområdet. De to selskapene har nå undertegnet en samarbeidsavtale som erstatter tidligere avtaler, og som bygger på en intensjonsavtale bekjentgjort i mai i år.

Avtalen vil føre til bedret markedsdekning for begge selskaper. For Hydro betyr avtalen et stort skritt i retning av å realisere en strategisk målsetning om å bli en ledende aktør i det globale marked for spesialgjødsel.