Tester verdensnyhet

november 26, 2001, 07:00 CET

Det første anlegget i verden som omdanner metanol til plastråstoffet propen gjennom MTP-teknologi (methanol to propylene), testes på Statoils industrianlegg på Tjeldbergodden.

Det er det tyske teknologikonsernet Lurgi som har utviklet MTP-teknologien og bygget innretningen. Demonstrasjonsanlegget kom til Tjeldbergodden i Møre og Romsdaltidligere denne måneden.

"Vi har begynt å få liv i kontrollmodulen og har koblet opp strøm, signaler og telefon. Vi regner med at resten av uken går med til testing, og at vi starter opp driften neste uke," forteller Karl Jørgen Kristiansen, teknisk leder for gjennomføringen av uttestingen.

Forskere tror at storskala metanolfabrikk blir løsningen for gass som produseres i områder uten infrastruktur i framtiden. I dag blir store mengder gass brent. Resultatene fra driften av demonstrasjonsenheten vil vise om teknologien kan brukes på et stort anlegg, slik at gassen kan komme til nytte.

"Om driften av demonstrasjonsanlegget går bra, kan Lurgi bygge et storskala anlegg om to til fire år," sier Uwe Finck, diplomingeniør i Lurgi. Han er på Tjeldbergodden for å hjelpe til med å få innretningen i produksjon.

De nærmeste dagene testes anlegget for lekkasjer. Det elektriske systemet sjekkes dessuten grundig.

Når anlegget kommer i drift, er målet at det skal oppnå et utbytte på 70 prosent propen fra metanol.