Skal finne store felt

november 28, 2001, 12:15 CET

Statoil skal innen utgangen av 2001 etablere en ny leteenhet som skal ha ansvar for å sikre konsernet nytt høykvalitets leteareal.

Enheten, som vil omfatte om lag 100 geologer og geofysikere, skal ha ansvar for å skaffe nytt areal verden over. Den vil også kunne sikre at Statoil-konsernets samlede letekompetanse blir utnyttet mest mulig effektivt.

"Statoil har meget dyktige og erfarne letefolk. Ved å bringe flere leteenheter sammen i én organisasjon, vil vi legge grunnlaget for økt effektivitet og mer kreativitet," sier Richard Hubbard, konserndirektør for Internasjonal leting og produksjon (INT).

Den nye leteenheten etableres etter anbefaling fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Undersøkelse og produksjon Norge (UPN), INT og Teknologi (TEK). Enheten, som får navnet Global Exploration organisation (GEX), legges til forretningsområdet INT.

"Vi har svært ambisiøse mål innenfor vår letevirksomhet. Derfor har vi opprettet en organisasjon som vil kunne få det maksimale ut av vår totale kompetanse. Våre geotekniske eksperter vil nå arbeide som et integrert lag, uavhengig om de evaluerer områder på norsk sokkel eller andre steder i verden," sier han.

Rundt 100 geotekniske medarbeidere skal fortsette å arbeide med de forskjellige kjerneområder på norsk sokkel. Det er for å ha maksimal oppmerksomhet på økt oljeutvinning fra kjerneområdene samt å sikre gode løsninger for de øvrige tildelte arealene på norsk sokkel.

"Den nye organisasjonsmodellen vil gjøre oss i stand til å fokusere enda bedre på leting og økt utvinning i våre kjerneområder og tildelte områder på norsk sokkel. I tillegg vil de som jobber med 17. konsesjonsrunde og andre nye områder på norsk sokkel dra nytte av den støtten de får gjennom den brede totalkompetansen som GEX-enheten besitter. På denne måten vil Statoil kunne styrke sin posisjon på norsk sokkel," sier Henrik Carlsen, konserndirektør for UPN.

Arbeidet i GEX skal organiseres i prosjekter. Innledningsvis omfatter det prosjekter i forbindelse med 17. konsesjonsrunde på norsk sokkel, prosjekter i Barentshavet (med unntak av Tromsø-flaket), samt global og regional kartlegging i Venezuela, Kasakhstan, Iran og Brasil. Den nye organisasjonen trer i kraft 1. januar.