Nye lønnsbetingelser for konsernsjefen 

november 29, 2001, 08:00 CET

Statoils styre har vedtatt å endre konsernsjef Olav Fjells kompensasjonspakke.

(OSE:STL, NYSE: STO) Endringen innebærer både en lønnsregulering og etablering av en årlig bonusordning. Styret har fastsatt Olav Fjells grunnlønn til 3,5 millioner norske kroner med virkning fra 17. juni 2001. Tidligere lønn var 2,75 millioner kroner. I tillegg vil styret vurdere en årlig bonus på maksimalt 30 prosent av konsernsjefens grunnlønn.

Bonusen vil bli fastsatt av styret, basert på en totalvurdering av oppnådde resultater, med vekt på verdiskapning for aksjonærene, lønnsomhet, helse, miljø og sikkerhet og andre relevante forhold av betydning for selskapets totale utvikling.

”Endringen representerer en tilpasning til Statoils nye situasjon som børsnotert selskap. Dette vil bringe hans lønnsbetingelser opp på et nivå som er sammenlignbart med topplederstillinger i Norge”, sier styreleder Ole Lund i Statoil.

For ytterligere informasjon:

Styreleder Ole Lund er tilgjengelig for kommentarer i dag etter klokken 12.30 på telefon 51 99 50 23.