Skip to content

Styreleder Lund ber om avløsning

november 29, 2001, 08:00 CET

Statoils styreleder Ole Lund har varslet bedriftsforsamlingen i Statoil at han ønsker å fratre dette vervet med virkning fra et egnet tidspunkt i annet kvartal 2002. Ole Lund tiltrådte som styreleder i april 1999.

(OSE: STL, NYSE: STO) ”De krevende utfordringene Statoil har stått overfor i denne tiden er nå løst. Statoil er nå et godt fungerende børsnotert selskap som er meget godt rustet til å møte utfordringene i et krevende marked. På denne bakgrunn finner jeg det riktig at en ny overtar som styreleder, som i samarbeid med administrasjonen og det øvrige styret kan føre selskapet videre,” sier Ole Lund.

I henhold til Statoils vedtekter skal ny styreleder velges av selskapets bedriftsforsamling.

For ytterligere informasjon: Styreleder Ole Lund er tilgjengelig for kommentarer i dag etter klokken 12.30 på telefon 51 99 50 23.