Dolphin til Sigyn

november 30, 2001, 07:00 CET

Byford Dolphin er nå på vei til det ExxonMobil-opererte Sigyn-feltet i Nordsjøen.

Boreriggen skulle egentlig brukes for å plugge en brønn på det Statoil-opererte Mikkel-feltet. Riggen slet seg under slep i Norskehavet 22. november.

Det har vært dårlig vær på Haltenbanken, og for å unngå ytterligere forsinkelser, besluttet Statoil å ta riggen til Sigyn-feltet for ikke å forsinke arbeidet på Sigyn. Arbeidet på Mikkel er ikke tidskritisk og det skal derfor utføres seinere.

Byford Dolphin går med mellom to og tre knops fart mot Sigyn-feltet. Dersom alt går etter planen, ankommer den feltet 1. desember.

Statoil skal bore og komplettere tre produksjonsbrønner på Sigyn-feltet på oppdrag for ExxonMobil. Byford Dolphin blir værende i blokk 16/7 fram til slutten av juni 2002, sier Torfinn Hellstrand, fagleder for bore- og brønnanalyse.

Sigyn skal knyttes til det Statoil-opererte Sleipner Øst-feltet og skal etter planen settes i drift i første kvartal 2003.

Rettighetshavere i Sigyn er ExxonMobil med 40 prosent, Statoil (50) og Norsk Hydro (10).