Mer vann enn normalt i magasinene

desember 2, 2001, 23:00 CET

Vannstanden i vannmagasinene i Norge og Sverige ligger nå om lag ti prosent høyere enn normalt.

Fram til oktober i år lå vannstanden i kraftverkenes vannmagasiner i underkant av det som er normalt for årstiden. Men kraftige lavtrykk fra vest har gitt store nedbørsmengder, først og fremst i Sørvest-Norge, men også på Østlandet. Nord-Norge ligger omtrent på normalen, opplyser Rønnaug Mysteryd, hydrolog i Porteføljestyring og Handel, Elektrisitet, i Hydro Energi.

- Vannstanden er nå rundt 10 TWh (terrawattimer) høyere enn normalt. Gjennomsnittet for Norge og Sverige er om lag 105 TWh til sammen på denne tiden av året.

En vesentlig del av nedbøren har kommet som regn, og ikke som snø, som er vanlig på denne tiden av året, forteller Mysterud.

Lavere strømpriser?

Vil de store nedbørsmengdene gi seg utslag i lavere strømpriser? Tom Olaf Hammervold, markedsanalytiker i Hydro Energi, tror at prisene i terminmarkedet vil falle, hovedsakelig som en følge av den sterke vannbalansen. Terminpriser er priser for framtidig leveranse.

- Det som taler for lavere spotpriser - det vil si prisen for leveranse innen ett døgn - er at vi har relativt høye temperaturer for årstiden, sier Hammervold. Samtidig kan uregulert kraft, som for eksempel dansk vindkraft, påvirke prisbildet.

Hamervold peker på at det er mulig for kraftprodusentene å regulere elproduksjonen, mens vindkraften produseres - og leveres - kontinuerlig. Og selv om den danske vindkraftproduksjonen utgjør bare en liten del av den totale kraftproduksjonen i Norden, kan den påvirke den kortsiktige prisdannelsen.

Etter liberaliseringen er Norden - Norge, Sverige, Danmark og Finland - ett kraftmarked.