Tryggere tanking for brenselcellebiler

desember 3, 2001, 08:00 CET

Alliansen Methanol Fuel Cell Alliance (MFCA) har i dag, 3. desember, inngått en utviklingskontrakt med IDENTIC AB. Det svenske firmaet skal utvikle en ny og tryggere tappemekanisme for metanoldrevne brenselcellebiler.

MFCA består av DaimlerChrysler, Xcellsis, BP, Methanex, BASF og Statoil.

DaimlerChrysler skal installere prototypen i sin brenselcelledrevne privatbil Necar 5. Systemet skal testes i forbindelse med California Fuel Cell Partnerships demonstrasjonsprogram for brenselcellebiler i Sacramento i USA første kvartal neste år.

"Alliansen håper prototypen vil danne en global standard for metanoldrevne brenselcellebiler," sier Sjur Haugen, leder for forretningsutvikling i Metanol.

Partenes mål er å bidra til at metanol skal være så trygt som mulig å bruke dersom det blir innarbeidet som drivstoff.

"Vi mener at muligheten til at metanol kan komme på avveie er størst knyttet til selve brenselpåfyllingssituasjonen. Derfor vil vi utvikle et mer sikkert system hvor kunden ikke har tilgang til drivstoffet verken når han tapper eller senere når drivstoffet er om bord i bilen," forklarer Haugen.

Med det nye pumpesystemet kan ikke bilisten få metanol ut av pumpen før bilen og påfyllingspistolen er i en låst posisjon. Når tanken er full og pistolen trekkes ut, smekker låsen igjen som blokkerer tilgang til tanken. Ifølge Haugen er systemet meget enkelt i bruk

Det nye systemet bygger på IDENTICs system AT-1, som allerede er i bruk på tusenvis av større dieseldrevne kjøretøy blant annet i Skandinavia og Storbritannia.