Satser på 17. runde

desember 5, 2001, 23:00 CET

17. konsesjonsrunde på norsk sokkel er meget viktig for Statoil. Det understreket konserndirektør Henrik Carlsen på Desemberkonferansen i Kristiansund i dag, 6. desember.

"Statoil har inngått et langsiktig områdesamarbeid med Shell og Enterprise Oil. Alle tre selskapene har betydelig kompetanse hver for seg, men samarbeidet gjør oss enda sterkere," sa Carlsen, som leder forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Han la stor vekt på at selskapene er sterkt opptatt av å ivareta viktige miljøhensyn i arbeidet med å kartlegge blokkene i 17. runde.

Regjeringen har tidligere opplyst at blokkene i 17. konsesjonsrunde lyses ut i løpet av desember, mens tildelingen skjer mot sommeren 2002.

Konserndirektøren understreket også i foredraget at det er viktig for Statoil å videreutvikle industrianlegget på Tjeldbergodden. Han viste til at ilandføring av gass fra Heidrun-feltet i Norskehavet la grunnlaget for industriell bruk av gass i regionen til produksjon av metanol.

"Vi arbeider for å gjøre Tjeldbergodden konkurransedyktig for ilandføring av gass fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet," sa Carlsen.

"Norsk sokkel er Statoils strategiske kjerneområde, og Midt-Norge byr på interessante vekstmuligheter for selskapet," la han til.

Desemberkonferansen i Kristiansund er en av viktigste oljekonferansene i Norge og samler alltid sentrale foredragsholdere.