Girassol produserer

desember 6, 2001, 12:15 CET

Oljeproduksjonen fra verdens største dypvannsfelt, Girassol utenfor Angola, er i gang. Det bekrefter operatøren TotalFinaElf. Statoil har en andel på 13,33 prosent i feltet.

"Dette er Statoils første olje fra Afrika, og det betyr at vår internasjonale virksomhet har tatt et stort sprang framover,” sier Ottar Rekdal, som leder enheten Internasjonal forretningsstøtte i Internasjonal undersøkelse og produksjon.

Girasol ligger i blokk 17, der vanndypet er 1350 meter. Rekdal sier at deltakelsen i dette utbyggingsprosjektet betyr at Statoil har øket sin dypvannskompetanse og konkurransekraft med hensyn til framtidige oppgaver både på norsk sokkel og internasjonalt. I Angola har Statoil rettigheter i tre blokker, og selskapet ser på dette som et område med store muligheter for vekst.

I startfasen kommer oljen fra Girassol til å bli produsert fra to brønner. Disse er knyttet opp mot verdens største produksjonsskip, som har en lagerkapasitet på to millioner fat olje.

Produksjonen ligger nå på rundt 40.000 fat i døgnet, og den skal øke til omkring 120.000 fat tidlig i januar. Ifølge operatøren når feltet en maksimal produksjonsrate på 200.000 fat olje i midten av 2002.

Før starten på Girassol hadde Statoil en produksjon på 65.000 fat oljeekvivalenter i døgnet fra operasjoner utenfor Norge. I prospektet som ble utarbeidet i forbindelse med børsintroduksjonen, la Statoil til grunn at den internasjonale produksjonen skal bidra med minst 120.000 fat oljeekvivalenter i 2004.