Intensjonsavtale om salg av Pelican

desember 6, 2001, 23:00 CET

Hydro og de øvrige eierne av det norske oljeselskapet Pelican AS har inngått en intensjonsavtale om salg av sine aksjer til Dansk Olie og Naturgas A/S (DONG).

Prisen på 250 kroner pr. aksje verdsetter Pelican AS til 417 millioner kroner. Avtalen er betinget av nødvendige godkjenninger fra norske myndigheter.

Pelican har eierinteresser i feltene Ula (4 prosent), Gyda (5 prosent), Tambar (15 prosent) og Glitne (9,3 prosent) og ventes å ha en døgnproduksjon på 11.000 fat neste år. Selskapet har 20 ansatte.

Kjøpet stadfester DONGs interesse av å satse på norsk sokkel. DONG ønsker å videreutvikle selskapet som basis for sin satsing, heter det i en pressemelding.

Salget er ledd i Hydros arbeid med å fokusere innsatsen på norsk sokkel til definerte kjerneområder. Salget er forventet å gi en regnskapsmessig gevinst før skatt for Hydro på om lag 60 millioner kroner, som ventelig blir inntektsført i løpet av første halvår 2002.

Eierne i Pelican AS er AS Selvaag Invest med 36,2 prosent, Norsk Hydro Produksjon a.s 33,9 prosent, Belships ASA 9,9 prosent, Actinor Olje AS (Hafslund) 9,7 prosent og Kværner Oil & Gas AS 5,2 prosent, samt de ansatte med 5,3 prosent.

  • Besøk Pelican AS på internett:
www.pelican.no