Søker på nordsjørunden

desember 7, 2001, 10:15 CET

Søknadsfristen for Nordsjøtildelingene 2001 går ut i dag, 7. desember. Statoil søker på et begrenset antall blokker.

Det bekrefter Karin Ask i enheten Nye områder i Undersøkelse og produksjon Norge, som er prosjektansvarlig for søknaden.

I alt 68 blokker er lyst ut i denne runden. Ifølge Ask ligger blokkene hovedsakelig i områder nær infrastruktur, og de omfatter ingen "jomfruelige" deler av Nordsjøen.

"Vi søker om mindre areal på et fåtall blokker sammen med partnere i lisenser som allerede er tildelt, blant annet for å sikre tilleggsareal til eksisterende areal i naboblokker," sier hun.

Myndighetene kommer trolig til å offentliggjøre resultatet av årets nordsjørunde i mars-april 2002.