Snøhvit-kontrakter til våren

desember 7, 2001, 10:45 CET

Operatøren Statoil forbereder tildeling av kontrakter i milliardklassen på land og til havs i Snøhvit-prosjektet i Barentshavet våren 2002.

Kontraktene for landarbeidene på Melkøya ved Hammerfest i Finnmark kommer først. Ifølge Karl Jægtnes, prosjektdirektør for landdelen, skal kontrakten for planering av industritomten samt bygging av en rundt to kilometer lang undersjøisk vegtunnel fra Hammerfest til Melkøya tildeles innen mars.

Prosjektet forbereder utsendelse av forespørsel på ingeniørarbeider, innkjøp og bygging av en lekter og fire produkttanker på Melkøya – to for flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG), én for våtgass (liquefied petroleum gases, LPG) og én for kondensat (lettolje).

Lekteren skal bli fundament for LNG-prosessanlegget. I 2003 skal det sendes ut forespørsel på bygging av dette prosessanlegget.

Når det gjelder sjødelen, skal kontrakt for prosjektering, innkjøp og fabrikasjon av produksjonssystemet på havbunnen plasseres i midten av 2002. Dette inkluderer en 160 kilometer lang styringskabel mellom land og felt.

I 2002 skal det også inngås kontrakt om leie av en rigg for boring og komplettering av arbeidet som skal foregå til havs i 2004-2005. Likeså skal kontrakt tildeles for prosjektering av rørledninger fra feltet inn til land. Ifølge Leif Arne Høyland, direktør for offshoredelen, skal alle kontraktene være tildelt innen 2004.

Alle tildelinger forutsetter at Stortinget godkjenner Snøhvit-utbyggingen. Totalt er prosjektet beregnet til å koste rundt 46 milliarder løpende kroner. Dette inkluderer investeringer knyttet til skipene som skal frakte LNG fra Melkøya til markedene i Sør-Europa og Nord-Amerika.