Skip to Content
no

Kontrakt til Halliburton

desember 10, 2001, 13:15 CET

Operatøren Statoil har tildelt Halliburton Subsea oppdraget med å installere kontrollkabel, glykollinje og undervannsstrukturer på Mikkel-feltet i Norskehavet.

Kontrakten er verd rundt 140 millioner kroner. I tillegg er det lagt inn opsjoner for ytterligere økning av arbeidsomfanget. Dette blir det tatt stilling til seinere.

Mikkel ligger 35 kilometer sør for Åsgard-forekomsten Midgard. Feltet skal bygges ut med et undervannsanlegg bestående av to brønnrammer. Hovedaktiviteten på feltet skal foregå sommeren 2002.

Brønnstrømmen skal overføres via Midgard til Åsgard B-plattformen og videre gjennom rørledningen Åsgard transport til gassanlegget på Kårstø i Rogaland.

Mikkel-feltet begynner etter planen å produsere 1.oktober 2003. Rettighetshavere i feltet er Statoil (56,52 prosent), ExxonMobil (33,48) og Norsk Hydro (10).