Skip to Content
no

Blikket vendt mot Utsira

desember 11, 2001, 23:00 CET

Den vesle øya Utsira vest for Haugesund skal vise verden hvordan et lite øysamfunn kan bli selvforsynt med strøm basert på fornybare energikilder. Og Hydro er fødselshjelperen.

Oppskriften for Utsira-modellen er ganske enkel: en 600 kilowatts vindmølle, en elektrolysør som produserer hydrogen ved vannelektrolyse, en lagringsenhet for hydrogenet, samt en brenselcelle. Og mye vind. I perioder med lite vind eller ved økt strømbehov, kan hydrogenet anvendes til å produsere strøm. Resultatet er forurensningsfri energi, produsert på plass.

Det forurensningsfrie anlegget som etter planen skal stå ferdig sommeren 2003, blir trolig det første i sitt slag i verden, opplyser Elisabet Fjermestad Hagen, som i flere år har hatt ansvaret for hydrogenprosjekter i Hydro. Prosjektet har vakt interesse også utenfor Norges grenser. Blant annet ble det omtalt under Greenpeaces miljøkonferanse i London tidligere i høst.

Fjermestad Hagen ser på Utsira-prosjektet som en utprøving av framtidens uavhengige energisamfunn. Hun viser til at det finnes rundt 400 bebodde øyer bare innenfor EU, og at flere av disse øyene ikke er koplet til energinettverk. 23 øynasjoner har dessuten meddelt at de er interessert i å delta i et hydrogenprogram for øynasjoner som FN planlegger å sette i gang.

Lavt handikapp

Christopher Kloed, leder av Norsk Hydro Electrolysers, peker på at Hydro har spesielt gode forutsetninger for å lykkes med sin hydrogensatsing. I tillegg til å være et stort energiselskap, er Hydro teknologileverandør og har dermed en lavere inngangsbillett i dette nye markedet enn mange andre selskaper, sier han.

Både i Utsira-prosjektet og andre hydrogenprosjekter samarbeider Hydro med andre selskaper. Partnerne i Utsira er Aker Elektro, som leverer brenselcellen, og Haugaland Kraft, som har ansvar for vindturbinen. I prosjekter som omhandler bruk av hydrogen som drivstoff i transportsektoren, samarbeider Hydro med blant andre DaimlerChrysler.

- Jeg har aldri sett et så omfattende samarbeid på tvers av industrier og så store satsinger, sier Fjermestad Hagen. I 2001 har Hydro brukt om lag 20 millioner kroner på denne virksomheten. Utsira-prosjektet har en prislapp på 30 millioner kroner som vil bli delt mellom prosjektpartnerne og offentlige utviklingsprogram.

Kommunen sier ja

Kommuneordfører Reidar Klovning har vært en entusiastisk tilhenger av prosjektet helt siden det ble tatt opp for første gang i 2000. Han er overbevist om at hydrogenprosjektet vil gjøre Utsira til et utstillingsvindu for grønn energi. - Dette er en ny måte å tenke energi og miljø på, sier han.

Klovning forteller at hydrogenprosjektet ikke er det første energiprosjektet kommunen er blitt presentert for. Ett selskap hadde for eksempel prosjektert et anlegg som omfattet 35 vindmøller i nærheten av fyret på Utsira. - Et umulig prosjekt for et sårbart miljø som Utsira, sier ordføreren.

Hydro Energi
Norsk Hydro Electrolysers