Kontrakt for Snøhvit-skip

desember 11, 2001, 23:45 CET

Operatøren Statoil og fem av rettighetshaverne i Snøhvit-feltet i Barentshavet har inngått kontrakt med Leif Høegh & Co og Mitsui O.S.K. Lines om levering av et skip som skal frakte flytende naturgass (LNG).

Investeringene er i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner. Kontrakten innebærer at Leif Høegh og Mitsui skal bygge et skip med lastekapasitet for 145.000 kubikkmeter LNG. Skipet skal bygges ved verftet Mitsubishi Heavy Industries i Japan.

Statoil og de samme fem rettighetshaverne – Amerada Hess, Norsk Hydro, RWE-DEA, Svenska Petroleum og Petoro – skal snart signere kontrakt for enda to skip med et annet rederi. Rettighetshaverne TotalFinaElf og Gaz de France vil hente sin gass fra Snøhvit-feltet med egne skip.

Totalt skal rundt 70 laster med LNG årlig skipes ut fra Snøhvit-feltets ilandføringsanlegg på Melkøya i Finnmark. I henhold til gassalgsavtalene skal 2,4 milliarder kubikkmeter gass årlig fraktes til kunder i USA. 1,6 milliarder kubikkmeter skal til Spania.

Alle tre skipene blir fullt engasjert på Snøhvit-feltet i en periode på 20 år fra feltet kommer i produksjon 2006. Avtalene inneholder opsjoner for forlengelse.

LNG-skipning er den transportmetoden for gass som øker mest på verdensbasis. Per i dag går godt over 120 LNG-skip i fart, og mange flere er under bygging. Teknologien som er valgt for lastetankene ble utviklet av Kværner på 70-tallet. Snøhvit-båtene skal imidlertid tilpasses nordatlantisk klima og miljø. Dette opplyser Otto Granli, direktør for gassalg og -skipning i Snøhvit-prosjektet.

"Båtene får blant annet skrog som skal spesialkonstrueres for å tåle operasjoner i nordatlantiske farvann året rundt gjennom mange år. Skipene skal også tilfredsstille strenge krav til sikkerhet og miljø," sier han.

Avtalen forutsetter at Stortinget godkjenner Snøhvit-prosjektet.