Nye oljefunn i Visund-området

desember 12, 2001, 23:00 CET

Norsk Hydro har funnet olje i to separate soner under boringen av letebrønn 34/8-12 S i Visund Sør-prospektet.

- Brønnen ga to interessante funn av lettolje/kondensat i bergarter av henholdsvis mellom og tidlig jura-alder. Siden det ble påvist hydrokarboner i to separate soner gir dette grunn til økt optimisme for å kunne gjøre ytterligere funn i området. En videre lete- og avgrensningsboring vil imidlertid være nødvendig for å kunne fastslå om området er kommersielt utvinnbart, sier prosjektleder Jan Reidar Johnsen i Norsk Hydro.

Brønnen ble boret av "Transocean Arctic" til 3.160 meters vertikaldyp og avsluttet i bergarter av trias alder. Visund Sør ligger i området mellom feltene Visund, Gullfaks og Snorre. Brønnen ble ikke testet og er nå plugget.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 120 er Norsk Hydro (operatør) 29,00 prosent, TotalFinaElf 11,00 prosent, Conoco 13,00 prosent, Petoro 16,90 prosent og Statoil 30,10 prosent.