Ny utbygging på Kollsnes

desember 13, 2001, 14:00 CET

Fra oktober 2004 skal gass fra det Statoil-opererte Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen omdannes til våtgass (natural gas liquids, NGL) i et nytt anlegg på Kollsnes i Hordaland.

Det er Troll-partnerne som har valgt denne løsningen for Kvitebjørn-gassen, og Plan for utbygging og drift sendes Olje- og energidepartementet med det første.

"Dette vil øke verdiskapingen og utvikle gassbehandlingsanleggene på Kollsnes og Mongstad," sier Sigurd Geir Amland, driftsdirektør for Troll.

NGL-fabrikken representerer en investeringer på rundt tre milliarder kroner. Linde AG i München har fått hovedkontrakten for prosjektering, anskaffelser og bygging.

Kvitebjørn-gassen er vesentlig rikere på kondensat enn gassen fra Troll-feltet. Den nye NGL-fabrikken gjør det mulig å gjenvinne atskillig mer av kondensatet enn i det eksisterende anlegget, ifølge Amland.

Etter at Kvitebjørn-gassen er behandlet, skal den eksporteres videre til kontinentet. Kondensatet skal transporteres til Vestprosess-anleggene på Mongstad i Hordaland for bearbeiding før den skipes ut.

"NGL-anlegget er en viktig byggekloss i verdikjeden som strekker seg fra Tampen, Sogn og Troll-området via Kollsnes til Mongstad," sier Amland.

NGL omfatter propanen, butanen og naftaen i gasstrømmen. Ifølge Amland vil de økte NGL-mengdene styrke lønnsomheten i eksisterende anlegg og legge til rette for videre industriutvikling. Større kapasitet åpner dessuten for økt bruk av Troll-anleggene til gasseksport, behandling av gass fra andre felt og støttetjenester.

Gass fra Troll-feltet er blitt behandlet på Kollsnes siden 1996.