Ansatte tar nye IT-skritt

desember 13, 2001, 10:30 CET

Statoil tar nye skritt for å heve kompetansen til ansatte gjennom elektronisk læring. Programmet bygger på erfaringene og løsningene fra IT-skrittet.

IT-skrittet, som startet for fire år siden, innebar at Statoil-ansatte fullførte en rekke opplæringsmoduler på sine hjemme-pc-er på fritiden. Som en del av programmet fikk alle pc med internettforbindelse hjem. Statoil var gjennom IT-skrittet tidlig ute med å gi de ansatte muligheten til å lære gjennom bruk av pc-baserte opplæringsprogrammer.

Nå får alle fast ansatte i morselskapet tilbud om å utvikle sin kompetanse på egen hånd. Programmet starter våren 2002.

Ordningen er frivillig. De som ønsker å delta, må inngå en avtale med bedriften om å gjennomføre et obligatorisk opplæringsprogram på egen fritid.

Videreføringen av IT-skrittet skal legge til rette for elektronisk læring og fleksible arbeidsformer. Mange ansatte ønsker å tilpasse arbeidsforholdene til sin egen situasjon, og det ønsker bedriften å legge til rette for.

I forbindelse med opplegget må de gamle hjemme pc-ene oppgraderes, fordi opplæringspakkene krever bedre utstyr.

Opplæringsprogrammet skal bygge på Statoils verdier og krav til helse, miljø og sikkerhet.

"Statoil ønsker å føre en konkurransedyktig personalpolitikk og ha motiverte medarbeidere. Satsingen på IT-skrittet har gitt oss et konkurransefortrinn som det er viktig å opprettholde og utvikle," sier personaldirektør Kjølv Eivind Egeland.

Statoils datterselskaper vil ut fra egen situasjon vurdere hva som er den mest hensiktsmessige videreføringen av IT-skrittet.