Skjerpet konkurranse i 17. runde

desember 13, 2001, 17:00 CET

Olje- og energidepartementet offentliggjorde i dag, 13. desember, hvilke blokker som er lyst ut i forbindelse med 17. konsesjonsrunde på norsk sokkel.

I utlysningen legger myndighetene vekt på at Norskehavet bør utforskes skrittvis samt at det er viktig å balansere interesser knyttet til miljø, fiskeri-, havbruks- og petroleumsvirksomhet.

32 blokker i Norskehavet er lyst ut. Disse omfatter både dypvannsområder og blokker rundt det Statoil-opererte Norne-feltet nærmere land.

"Vi hadde forventet en runde med større omfang. Flere av de attraktive gassblokkene på dypt vann er ikke lyst ut," sier Kent Høgseth, Statoils prosjektleder for 17. runde.

"Utlysningen betyr at det blir meget stor konkurranse om de beste blokkene. Vi og partnerne vi søker sammen med vil kjempe hardt for å vinne, og vi tror vi skal klare å nå fram i konkurransen," sier Høgseth.

Statoil har inngått et langsiktig områdesamarbeid med Shell og Enterprise Oil. Samlet besitter selskapene betydelig kompetanse innen leting, utbygging av dypvannsfelt og bruk av havbunnsutstyr. Selskapene har også erfaring fra store og komplekse feltutbygginger som også omfatter rør- og transportløsninger.

Selskapene har dessuten betydelig gassmarkedinnsikt, og de har vist evne og vilje til langsiktig gassbasert industriell utvikling. I forbindelse med 17. runde skal de samarbeide om aktuelle dypvannsblokker.

Tidligere har Statoil anbefalt overfor myndighetene at de fiskerisensitive områdene utenfor Lofoten – Nordland VI – ikke bør lyses ut før rammebetingelsene for petroleumsvirksomheten er avklart. Dette området er heller ikke blitt lyst ut.

"Vi mener det er viktig med en god dialog mellom partene. Statoil ønsker å bidra positivt i samarbeidet med sentrale og lokale myndigheter, fiskeri- og havbruksnæringen samt miljøinteresser i arbeidet med å avklare rammene for framtidig virksomhet i nordområdene," sier Kent Høgseth.

Søknadsfristen for 17. konsesjonsrunde er satt til 18. mars 2002. Tildeling av nye lisenser skjer før sommeren 2002.

Se Olje og energidepartementets pressemelding.