Hydro fornøyd med 17. runde-utlysning

desember 14, 2001, 08:00 CET

- Vi er fornøyd med utlysningen. Men konkurransen blir beinhard, siden det relativt sett er færre blokker utlyst enn det som ble nominert, sier Torstein Dale Sjøtveit, Hydros leder for Leting og Utvikling Norge.

Blokker i det såkalte Nordland VI-området er ikke inkludert i utlysningen av 17. konsesjonsrunde. Myndighetene vil først foreta en konsekvensutredning av helårig petroleumsvirksomhet i de nordlige havområder fra Lofoten og nordover før det blir aktuelt å utvide petroleumsaktivitetene i dette området.

- Vi tar til etterretning at verken Nordland VI-området eller Møre er med i utlysningen, sier Torstein Dale Sjøtveit.

17. runden inneholder både areal på dypt vann så vel som blokker nærmere land i Norskehavet. Det utlyste arealet i 17. konsesjonsrunde utgjør 32 blokker eller deler av blokker.

Søknadsfristen for 17. konsesjonsrunde er satt til 18. mars 2002. Det legges opp til tildeling av nye utvinningstillatelser fra 17. konsesjonsrunde i andre kvartal 2002.

Følgende blokker eller deler av blokker er utlyst i 17. konsesjonsrunde:

  • 6305/3,6
  • 6306/1,4
  • 6405/4,7,10
  • 6504/6
  • 6505/1,2,4,5
  • 6605/4,5,7,8,9
  • 6606/7
  • 6607/5,6,8,9,11,12
  • 6608/4,11,12
  • 6609/4,5,6,10,12