Svovelfritt drivstoff fra 2003

desember 18, 2001, 07:00 CET

Allerede i 2003, to år før EU-kravene, kan det Statoil-opererte Mongstad-raffineriet i Hordaland produsere tilnærmet svovelfri bensin og diesel.

Grunnarbeidene på tomta hvor avsvovlingsanlegget skal bygges, er allerede i gang. Planen er at anlegget skal stå klart i første kvartal 2003 og levere drivstoff med svovelinnhold på 10 deler per million (parts per million, ppm). Svovel er en naturlig bestanddel i råoljen som foredles til bensin og diesel. Dagens europeiske krav til svovelinnhold i bensin er 150 ppm.

Det koster Statoil 12-13 øre ekstra per liter for å lage tilnærmet svovelfri bensin. Raffineridirektør Nils Bjørn Jordal mener norske myndigheter må redusere miljøavgiftene tilsvarende fra første dag Mongstad leverer det nye drivstoffet.

Mesteparten av bensinen fra Mongstad inneholder opptil 150 ppm. Det er ventet at EU krever tilgang på bensin med 10 ppm fra år 2005 med full markedsovergang fra 2008.

EU-landet Tyskland har vedtatt å gi skattelette på tre pfennig (cirka 13 øre) literen for bensin og diesel med 10 ppm fra 1. januar 2003. Dersom det ikke blir marked for denne type bensin i Norge, kan den bli eksportert til Tyskland og andre land med avgiftslette.