Kontrakt for to Snøhvit-skip

desember 19, 2001, 14:30 CET

Operatøren Statoil og fem av rettighetshaverne i Snøhvit-feltet i Barentshavet har inngått kontrakt med Kawasaki Kisen Kaisa (K-line) og Mitsui & Co om levering av to spesialskip for flytende naturgass.

Investeringene i de to skipene beregnes til i overkant av tre milliarder kroner. Kontrakten er undertegnet av Statoil på vegne av Amerada Hess, Norsk Hydro, RWE-DEA, Svenska Petroleum og Petoro. Hvert skip får kapasitet til å frakte 140.000 kubikkmeter flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG) fra Snøhvit-feltet.

Skipene skal bygges ved verftene Kawasaki Heavy Industries og Mitsui Engineering & Shipbuilding Co, begge i Japan. De skal leveres før Snøhvit-feltet settes i produksjon i 2006.

LNG-skipene har kuletanker hvor nedkjølt, flytende naturgass lagres under tilnærmet atmosfæriske forhold.

Totalt blir det behov for fire slike skip på Snøhvit-feltet. Statoil og de samme fem rettighetshaverne inngikk nylig kontrakt med Leif Høegh & Co og Mitsui O.S.K. Lines om levering av ett skip. TotalFinaElf og Gaz de France vil hente sin gass fra feltet med egne skip. Denne gassen krever fraktkapasitet tilsvarende ett skip.

Årlig skal om lag 70 LNG-laster skipes ut fra feltets ilandføringsanlegg på Melkøya i Finnmark.

Kontrakten forutsetter at Stortinget godkjenner Snøhvit-prosjektet.