Stor vindkraftpark i Finnmark

desember 19, 2001, 23:00 CET

Hydro har inngått avtale om bygging av en vindmøllepark i Finnmark.

Avtalen som er inngått med det nederlandske energiselskapet Nuon og Norsk Miljøkraft, går ut på å bygge 16 vindmøller med en sammenlagt kapasitet på 40 megawatt. Til sammenligning er dagens vindkraftkapasitet i Norge i underkant av 20 megawatt.

Vindmølleparken blir plassert på et om lag tre kvadratkilometer stort område på Havøygavlen, nord for Hammerfest. Dette er et av de områdene i Norge som er best egnet for vindkraftproduksjon, forteller seksjonssjef Svein Solhjell, som arbeider med vindkraft og annen fornybar energi i Hydro Energi.

- Utfordringen med indkraft er å finne steder med rikelig plass og gode vindforhold. De harde værforholdene på Havøygavlen er faktisk i yttergrensen for hva som er mulig for vindkraftproduksjon.

Direktoratet for naturforvaltning og riksantikvarien har nylig kommet med en felles uttalelse med kritikk av enkelte norske vindkraftprosjekter. Havøygavlen blir imidlertid trukket fram som et positivt eksempel.

Med en kapasitet på 2,5 megawatt er vindkraftmøllene som skal bygges på Havøygavlen de aller største som produseres i dag. De leveres av det dansk-tyske selskapet Nordex, som eierne av vindparken har inngått en drifts- og vedlikeholdsavtale med. Kostnadene for vindparken er beregnet til 336 millioner kroner. Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt 65 millioner kroner i investeringstilskudd. Byggearbeidet skal etter planen starte våren 2002, med produksjonsstart sent på høsten samme år.

Grønn kraft

Vindkraft gir rett til såkalte grønne sertifikater - et bevis på at strømmen er produsert av fornybar energi. En gruppe energiprodusenter fra 12 europeiske land har allerede innledet et samarbeid for å utvikle et system for handel med grønne sertifikater.

Planen er at energikundene skal bli pålagt å kjøpe en viss mengde grønne sertifikater og dermed bidra til å støtte videre utbygging av anlegg som produserer såkalt grønn kraft. Også Hydro er med i dette samarbeidet - Renewable Energy Certificate System - og har allerede solgt sine første grønne sertifikater til Nederland.