Ny miljødirektør

desember 20, 2001, 13:00 CET

Eli Aamot (41) er ansatt som miljødirektør i Statoil. Hun tiltrer 1. februar 2002.

Eli Aamot er utdannet cand.scient. fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Siden hun ble ansatt i Statoil i 1992 har hun vært engasjert i forskning og utvikling innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Aamot er i dag HMS-leder for Åsgard-lisensen.

HMS-direktør Stig Bergseth ser med forventning fram til at Eli Aamot skal være med og videreføre det gode arbeidet som er på gang på miljøsiden, et område som har svært høy prioritet i Statoil:

"Utslippsrommet vil bare fortsette å krympe, og miljøutfordringene bransjen står overfor vil fortsette å øke, både i omfang og kompleksitet," sier han.

Eli Aamot erstatter Knut Barland, som har vært miljødirektør siden 1998. Barland tiltrer som produksjonsdirektør for gassanlegget på Kårstø i Rogaland.