Skip to content

Searcher til Mikkel

desember 20, 2001, 08:00 CET

Operatøren Statoil har gitt Transocean oppdraget med å bore og komplettere brønner på Mikkel-feltet i Norskehavet.

Kontrakten, som omfatter boring og komplettering av tre brønner, er verd rundt 150 millioner kroner, opplyser Kjell Herigstad, spesialkonsulent i Driftstjenester. Arbeidet skal utføres fra riggen Transocean Searcher fra september 2002. Operasjonen er beregnet til å ta 140 dager.

Mikkel-feltet ligger 37 kilometer sør for Åsgard-feltet, der Transocean Searcher har utført bore- og kompletteringsoppgaver siden 1996.

Statoil benytter muligheten i Åsgards borekontrakt om å utvide arbeidet til også å gjelde Mikkel-feltet.