"Gå til hovedinnhold"

Saga-funn på Haltenbanken

desember 23, 2001, 08:30 CET

Saga Petroleums funn av gass og kondensat vest for Kristin-feltet i Norskehavet styrker troen på framtidig lønnsom produksjon på Haltenbanken.

Statoil overtar ved årsskiftet operatørskapet i lisens 199 der funnet, som har fått navnet Erlend, ble gjort. Det skjer som følge av sammenslåingen av Saga Petroleum og Norsk Hydro.

Boreriggen Transocean Arctic avslutter innen julaften boringen av brønn 6406/2-7 i blokk 6406/2. Brønnen er boret i en separat struktur i blokken.

Områdeleder for Halten i Statoil, Stein Thorbjørnsen, sier funnet betyr interessante tilleggsressurser når partnerskapet skal ta stilling til utbygging sør på Haltenbanken.

Ved årsskiftet avsluttes den opprinnelige samarbeidsavtalen for Haltenbanken Sør. To nye avtaler er under etablering: Halten Vest og Halten Øst. Disse omfatter henholdsvis funnene Kristin, Lavrans, Ragnfrid og Erlend, og Tyrihans og Trestakk. Funnene ligger i produksjonslisensene 199 og 134, og Statoil blir nå operatør i begge lisensene. Norsk Hydro kommer gjennom overtakelsen av Saga inn som rettighetshaver med 12 prosent i hver av lisensene. Statoils nye andeler er 28 prosent i 199 og 23 prosent i 134.

Stein Thorbjørnsen sier Haltenbanken blir et viktig satsningsområde for Statoil framover: "Det er gjort mange funn i lisens 199, og området har vært preget av høy aktivitet lenge. Dette aktivitetsnivået ønsker vi å videreføre. Det er fortsatt svært interessante prospekt innenfor de to lisensområdene som vi ønsker å utforske."

Han legger til at Saga Petroleum har gjort en utmerket jobb som operatør, og at det ligger en betydelig utfordring i å overta ansvaret.