Gasslekkasje på Heimdal

desember 26, 2001, 23:00 CET

En mindre gasslekkasje oppsto kl. 21.21 torsdag kveld på Heimdal-plattformen.

Lekkasjen medførte automatisk nedstenging og trykkavlastning av prosessanlegget om bord. I det aktuelle området ble overrislingsanlegget også utløst. Samtidig møtte alle 114 ombord på sine mønstringsstasjoner.

Situasjonen ble raskt avklart, og beredskapssituasjonen kunne avblåses kl. 22.09.