Statoil skal støtte breddeidretten

januar 3, 2002, 10:00 CET

3. januar 2002: Statoil har inngått en samarbeidsavtale med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè.

Målet med avtalen er å støtte idrettsungdom og det arbeidet som blir nedlagt i norske idrettsklubber ved å gi 5000 gratis spilletrøyer. Det betyr at mange lag innen fotball, volleyball, håndball, basket og innbandy i aldersgruppen 13 til 16 år slipper å skaffe penger til drakter. Tildelingen skjer ved at lag som er tilsluttet Idrettsforbundet kan søke om å få spillertrøyer.

”Idrettens utfordringer er samfunnets utfordringer. Gjennom denne avtalen ønsker Statoil å vise samfunnsansvar ved å være en støttespiller for idrettsungdom.” Det sier Elisabeth Berge, konserndirektør for Kommunikasjon i Statoil.

”Denne avtalen vil være med å forsterke det lokale idrettsengasjement der god lagånd, fellesskap og toleranse utgjør noe av verdifundamentet,” sier Kjell O. Kran, president i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

Forbundet er den største organisasjonen i Norge med 1,8 millioner medlemmer.

Norsk idrett er basert på frivillig arbeidskraft og nær 700.000 frivillige arbeidere er registrerte. I tillegg kommer foreldredugnaden. Økonomisk hjelp kommer høyt opp på listen over hva idrettslag ønsker seg. Undersøkelser viser at frivillige i idrettslag ikke ønsker å bruke mye til tid til å skaffe penger i kassen, men heller bruke tiden til aktivitet for unge og barn.

De rundt 5000 spillertrøyene vil bli fordelt to ganger i år. Den første fordelingen skjer allerede i mars. Spillertrøyene har Statoil-logo på brystet.

Søknadsskjemaet finnes på www.statoil.com/sponsor,www.klubbenonline.no og på Statoils bensinstasjoner.

Søknadsfristen er 1. februar og 15. juni.

Kontaktperson: Elisabeth Berge, konserndirektør for Kommunikasjon i Statoil.
Telefon: 51 99 72 74, 90 13 29 36 (mobil)