Problemfri overgang

januar 3, 2002, 06:00 CET

Tusenårsskiftet skjedde uten nevneverdige problemer ved samtlige av Statoils operasjonssteder verden over.

Christian Hvam var leder for driftsberedskapen nyttårsnatten. Han forteller at 40 minutter inn i det nye året hadde alle produksjonsenheter og -anlegg meldt fra til vaktsentralen ved hovedkontoret om at alt var i orden. Innen klokka fire var også den nødvendige systemuttestingen gjennomført. Sentralen mottok kun fem meldinger om problemer utover natten. Alle var bagatellmessige.

Statoil har de siste to årene arbeidet aktivt for å være godt forberedt ved tusenårsskiftet. Beredskapen har kostet konsernet 400 millioner kroner. I ettertid ser en at alle beredskapsplaner ikke ble brukt, men Hvam er ikke i tvil om at forberedelsesarbeidet måtte til: "Utsjekkingen og oppgraderingen av driftssystemene var nødvendig. Det ble ikke funnet så mange alvorlige feil, men det som ble funnet var det helt nødvendig å rette på."

Thomas McInally ledet beredskapen innen informasjonsteknologi (IT). Han er lettet og glad for at datasystemer og kommunikasjon ikke sviktet: "Vi var godt forberedt, og mente systemene våre var rustet til å tåle tusenårsskiftet. Hva som kunne ha skjedd om vi ikke hadde forberedt oss, er umulig å si. Vi kjenner bare til ett land i verden hvor det er meldt om store problemer, nemlig Gambia. Der var beredskapen svært lite omfattende," forteller han.

Nå gjelder det å sikre at dagen i dag, den første ordinære arbeidsdagen i det nye året, også forløper knirkefritt. McInally sier alle viktige systemer som gjelder produksjon av olje og gass og alle standardsystemer var ferdig testet klokka 14 i går. Når det gjelder software-programmer som enkelte medarbeidere kan ha installert og som ikke driftes av sentrale IT-enheter, tør han ikke garantere hvordan dette reagerer.

Han forteller at selveste klokken på selskapets nettside Y2K fikk problemer med nedtellingen: "Da den kom til 00.00, jumpet den like godt en måned tilbake og tikker seg nå gjennom desember på nytt."