Endringer i Hydro-ledelsen

januar 7, 2002, 23:00 CET

Hydro offentliggjorde tirsdag nye endringer i konsernledelsen og enkelte andre ledelsesfunksjoner.

Etter gjennomføring av det avtalte oppkjøp av VAW vil Tyskland være Hydros største marked og ved siden av Norge det land der Hydro har mest omfattende virksomhet. Leiv L. Nergaard (57) som nå er konserndirektør med ansvar for økonomi- og finansfunksjonene ( Chief Financial Officer) vil fra 1. mars 2002 tiltre som administrerende direktør for Hydros holdingselskaper i Tyskland, inkludert nyopprettede holdingselskaper som en følge av oppkjøpet av VAW. Nergaard vil samordne Hydros overordnete konsernaktiviteter i Tyskland og konsernfunksjoner i forhold til EU. Nergaard vil også ha ansvaret for øvrige holdingselskaper innenfor EU.

John O. Ottestad (52) blir ny konserndirektør og medlem av Hydros konsernledelse med ansvar for økonomi- og finansfunksjonene (Chief Financial Officer) med virkning fra 1. mars 2002. Ottestad vil også ha oppfølgingsansvar for Hydros strategiarbeid og de operative virksomhetene i Petrokjemi, Pronova og Hydro Business Partner. Ottestad er sivilingeniør og har vært tilknyttet Hydro siden 1975 blant annet som leder for divisjonene Magnesium og Oljemarkedsføring. Han er nå direktør for enheten Fusjoner og Oppkjøp.

Konsernets personaldirektør Alexandra Bech (36) blir fra 15. januar ny konserndirektør og medlem av Hydros konsernledelse. I tillegg til sitt ansvar for kompetanse og organisasjon, vil Bech også ha oppfølgingsansvar for enhetene Helse, Miljø og Sikkerhet, Samfunnsansvar , Informasjonssystemer, Konsernets anskaffelsesstab og administrasjon av konsernsenteret. Bech er jurist og har vært tilknyttet Hydro siden 1993.

Thor Håkstad (55), som nå er konserndirektør med oppfølgingsansvar for Petrokjemi og Pronova, er oppnevnt til styret for det sveitsiske selskapet Sulzer Ltd, og ønsker i økende grad å ha styre- og konsulentoppdrag utenfor Hydro. Han vil fortsatt lede arbeidet med å finne fram til en ny eierstruktur i Petrokjemi, mens oppfølgingsansvaret for de to enhetene vil bli overtatt av John O. Ottestad.

Wenche Agerup (37) blir leder av enheten Fusjoner og Oppkjøp med virkning fra 1. mars 2002. Agerup (37) er jurist og har vært tilknyttet Hydros juridiske stab siden 1997, før hun nylig ble knyttet til Fusjoner og Oppkjøp.