Nå kommer utslippskredittene

januar 7, 2002, 08:00 CET

I år oppnår Statoil for første gang kreditter i Verdensbankens karbonfond, Prototype Carbon Fund (PCF).

Fondet ble opprettet i april 2000. Det kjøper utslippsreduksjoner av klimagasser som kan krediteres etter Kyoto-protokollens regler for prosjekter.

Prosjektene skal bidra til en bærekraftig utvikling i vertslandene. Bedriftene og landene som har investert i fondet får overført utslippskreditter som avkastning på sine investeringer i fondet.

Reidulf Klovning, Statoils ansvarlige for oppfølging av PCF, er glad for at selskapet er tidlig ute og får delta i gjennomføringen av slike prosjekter.

Canada, Finland, Japan, Nederland, Sverige og Norge har investert i fondet. Statoil og 16 andre selskaper deltar. Fondet disponerer 145 millioner dollar (1,3 milliarder kroner). Planen er å investere i til sammen 25-30 prosjekter. Statoil har en andel på 3,45 prosent i fondet og får tilsvarende avkastning.

Blant annet kan fondet i år hente gevinst fra Latvia, hvor metangass gjenvinnes fra en søppelfylling. Gjenvunnet metan brukes til å produsere elektrisitet og erstatter dermed fossile brensler.

Statoil skal investere fem millioner dollar i fondet over 11 år. Investeringene gjelder for den første Kyoto-perioden fra 2008 til 2012.