Tore Torvund: Godt grunnlag for olje-vekst

januar 7, 2002, 23:00 CET

- Hydro har et godt grunnlag for videre vekst. En rekke boringer i 2002 i Norge og internasjonalt vil ha stor betydning for utviklingen videre. Vi har også hatt positiv utvikling i lete- og utviklingskostnadene de siste årene, sa konserndirektør Tore Torvund på Hydros kapitalmarkedsdag i Oslo tirsdag.

- Vi er i ferd med å nå målet om lete- og utviklingskostnader på fem dollar per fat. I 2001 ser det dessuten ut til at vi med god margin greide å erstatte alt som ble produsert, selv etter en ikke uvesentlig vekst, opplyste Torvund.

Han poengterte at Hydro er stor som operatør og har en sterk teknologisk plattform. - Det er denne kompetansen vi bygger på når vi nå vokser internasjonalt, sa Torvund.

- Sikkerhet er første prioritet og utviklingen viste, takket være solid innsats, en positiv trend i 2001.

Kostnadsmessig er Hydro i første kvartil blant operatørene i Nordsjøen. Denne posisjonen akter selskapet å beholde. Hydros krav til investeringer tilsier at nye prosjekter skal gi en avkastning på 10 prosent etter skatt, målt mot en oljepris på 14 dollar.

Torvund opplyste at oljeproduksjonen på norsk sokkel ble som forutsatt i 2001, men et lavere uttak av gass i Europa og forsinket internasjonal oljeproduksjon på de nye feltene Terra Nova utenfor kysten av Canada og Girassol utenfor Angola har ført til samlet lavere produksjon enn forventet på Hydros forrige kapitalmarkedsdag. Gjennomsnittsproduksjonen i 2001 ble 415.000 fat per døgn. For 2002 ventes produksjonen å bli 430.000 fat per døgn, hensyn tatt til myndighetenes vedtak om produksjonsbegrensninger. Foreløpige beregninger viser at det i løpet av fjoråret ble funnet 20 prosent mer olje og gass enn selskapet produserte.

- Vi regner med en årlig produksjonsvekst på fem-seks prosent fram til 2005.

I en oppsummering av Hydros internasjonale oljeaktiviteter opplyste Torvund blant annet følgende:

- I Russland er det stabil produksjon fra Kharyaga, mens tidspunktet for utbygging av det store gassfeltet Shtokman fortsatt er uklart. I Libya går produksjonen stabilt og med gode resultater. I Angola startet produksjonen fra Girassol i desember 2001, mens Hydro fikk en andel på 30 prosent i blokk 34. Takket være vår tekniske kompetanse og viljen til å lære opp statsoljeselskapet Sonangol, ble vi teknisk assistent for dette feltet. Angola vil i nær framtid kunne framstå som kjerneområde nummer to for Hydro. I Canada er Hibernia i stabil produksjon, mens produksjonen fra Terra Nova starter om få dager. Det ble dessuten gjort et nytt funn nær Terra Nova. Selskapet har videre startet leting i Mexicogolfen og har et stort utforskingsområde på land i Iran.

- I 2001 investerte vi mer i leting utenlands enn i Norge. Denne trenden fortsetter i 2002, da vi planlegger å satse 1,8 milliarder kroner utenlands.

Fortsatt er det store uoppdagede gassressurser på norsk sokkel. 17. runde er viktig i denne sammenheng. Den norske gasseksporten ventes derfor å fortsette å vokse, og Norge kommer til å spille en sentral rolle i energiforsyningen til Europa i mange år framover.