Rekordår i havnene

januar 8, 2002, 07:00 CET

Trafikken var rekordstor i havnene ved Statoils fire landanlegg i Norge og Danmark i 2001.

Fra havnen ved det Statoil-opererte Mongstad-raffineriet i Hordaland ble det ifølge havnekaptein Jon Magne Jakobsen skipet ut nær 259 millioner fat råolje i fjor. Det betyr at terminalen tar imot, lagrer og eksporterer meir enn en tredjedel av statens og Statoils oljeproduksjon på årsbasis.

Mongstad er Europas nest største oljehavn i volum etter Rotterdam i Nederland.

Stor trafikk var det også i havnen ved Kårstø-anlegget i Rogaland – der ble det satt rekord i produktvolum og antall skipsanløp.

Havneleder Per Arne Nilsen opplyser at Kårstø hadde 600 skipsanløp i fjor mot 421 året før. Det ble skipet ut rundt 4,5 millioner tonn normalbutan, isobutan, nafta, propan og etan. Økningen er på over 60 prosent i eksporterte produkter i forhold til året før. Det ble skipet ut 3,3 millioner tonn kondensat (lettolje), om lag like mye som året før.

Årsaken til økningen i eksporterte produktene er blant annet råstofftilgangen fra Åsgard-feltet i Norskehavet og at det nå produseres etan på Kårstø.

Fra industrianlegget på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal ble det skipet ut nær 850.000 tonn metanol. Det er mer enn 90.000 tonn mer enn i rekordåret 1999.

I havnen ved raffineriet i Kalundborg på Sjælland var det 854 skipsanløp i fjor. Det er 66 flere enn året før. Av disse anløpene gjaldt hele 708 eksport av oljeprodukter.