Fiskebåter mot Sleipner B

januar 8, 2002, 15:00 CET

To fiskebåter ble i morgentimene 8. januar observert med kurs mot den ubemannede Statoil-opererte Sleipner B-plattformen i Nordsjøen.

Da det ikke ble oppnådd kontakt med båtene umiddelbart, ble det mobilisert rutinemessig beredskap i området, og Hovedredningssentralen Sør-Norge ble varslet. Et beredskapsfartøy som til vanlig ligger ved Sleipner A-plattformen ble sendt ut mot B-plattformen. Et helikopter som var i området ble også omdirigert. Dessuten ble to av Forsvarets F-16 jagerfly som står i beredskap på Sola Flystasjon utenfor Stavanger sendt ut for å identifisere fartøyene.

Fartøyene var skotske trålere, og de bøyde av før de nådde sikkerhetssonen på 500 meter rundt Sleipner B. Episoden forløp uten dramatikk og i henhold til gjeldende beredskapsprosedyrer.

I Tampen-området lenger nord i Nordsjøen er det til enhver tid mellom 30 og 40 fiskefartøyer i farvannene nær plattformene. Det er noe mindre trafikk i Sleipner-området.

Ifølge Thormod Hope, direktør for beredskap, maritime operasjoner og lufttransport i Statoil, skaper fiskebåter som viser dårlig sjømannsskap unødvendig uro ved de aktuelle installasjonene. Svært ofte benytter båtene plattformene som navigeringsmål. Det er imidlertid sjelden at det inntreffer alvorlige episoder. Hope mener likevel at det bør være på sin plass å diskutere trafikken rundt plattformene med myndighetene.