Kristin-kontrakt til Aker Stord

januar 11, 2002, 06:45 CET

Operatøren Statoil har tildelt Aker Stord kontrakten for bygging av dekk med prosess- og hjelpeutstyr til Kristin-plattformen på Haltenbanken. Kontrakten er verd rundt fem milliarder kroner.

Dette er den første store kontrakten som tildeles i forbindelse med utbyggingen av gass- og kondensatfeltet Kristin, som også blir nytt feltsenter i Norskehavet. Kristin skal bygges ut med en flytende produksjonsplattform som skal produsere fra 12 undervannsbrønner.

Aker Stord er tildelt en EPCH-kontrakt (engineering, procurement, construction, hook-up). Den omfatter konstruksjon og bygging av plattformdekk, prosessutstyr, hjelpeutstyr samt sammenkopling av alle modulene på plattformen. Byggingen starter i januar 2003 ved verftet på Stord i Hordaland.

Kontrakten inneholder incentiver knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS), kvalitet og vekt.

"Vi har valgt Aker Stord ut fra en totalvurdering av de enkelte tilbud," sier Nina Udnes Tronstad, produksjonsdirektør for Kristin.

Utover våren og forsommeren 2002 skal det tildeles kontrakter for undervanns produksjonssystemer, boligkvarter og stålskrog til plattformen.

Kontrakter i forbindelse med borerigg og bore- og brønntjenester skal også tildeles. Samlet investering for utbyggingen er anslått til 17 milliarder kroner.

Kristin begynner å produsere 1. oktober 2005. Feltet skal levere rundt 35 milliarder kubikkmeter tørrgass fra 2005 til 2016. Kondensat- og våtgassproduksjonen (våtgass = natural gas liquids, NGL) er anslått til henholdsvis 219 millioner fat og 8,5 millioner tonn.

I forbindelse med den tidligere godkjente samordningsavtalen for Haltenbanken Vest blir Kristin ifølge Tronstad et viktig utgangspunkt for en samlet letestrategi og feltuviklingsplan for et større område.