Første Girassol-last solgt

januar 15, 2002, 13:00 CET

Statoil har solgt sin første last med olje fra det TotalFinaElf-opererte Girassol-feltet utenfor Angola. Lasten er på én million fat.

Oljen, som løftes i februar, ble solgt av selskapets tradere i London. Av kommersielle hensyn offentliggjøres ikke navnet på kjøperen.

Statoil har en andel på 13,33 prosent i feltet, som begynte å produsere 4. desember 2001.

Før salget gjorde Statoil en grundig analyse av oljekvaliteten og hvilke markeder som er aktuelle. Girassol-oljen inneholder lite svovel og minner om nordsjøolje. Selskapet får én last rundt hver 40. dag, og markedsføringen skal foregå fra London. Statoil skal også markedsføre Norsk Hydros Girassol-olje. Hydro har en andel på 10 prosent i feltet.

"Salget av vår første oljelast fra Girassol er en milepæl, ettersom det er Statoils første egen produksjon i den viktige oljeprovinsen Vest-Afrika," sier Gunnar Sletvold, direktør for råoljesalg i Statoil.

Markedsmessig er avstanden kort fra Afrika til Asia, Amerika og Europa.

Girassol produserer nå vel 120.000 fat olje i døgnet fra seks brønner. Statoils andel av dette utgjør rundt 15.000 fat. Andelen vil øke til rundt 26.000 fat olje per dag når feltet produserer på topp fra midten av 2002. Feltet kommer da til å levere rundt 200.000 fat olje i døgnet.

Girassol-oljen er et viktig bidrag til Statoils internasjonale produksjon, ifølge Sletvold.