Åndelig føde for reisende i luften

januar 16, 2002, 23:00 CET

Folkeopplysning distribuert på norske flyplasser er utgangspunktet for profileringstiltaket "Mellom himmel og jord" i regi av Luftfartsverket, rådgivningsselskapet Kreab og Hydro. Hver måned vil et lettlest hefte med et aktuelt tema og i et opplag på 50.000 eksemplarer bli å finne for de reisende.

- Som iniativtakere har vi kalt dette "folkeopplysning i forbifarten", og hensikten er å kunne tette noen av de mest åpenbare hullene i folks allmennkunnskap, forteller Bernt Bangstad i Kreab.

- Ved å la noen av våre mest kjente skribenter ta opp vesentlige temaer i en populariserende stil, håper vi å gi vårt bidrag til en felles kunnskapsbase hos et bredt publikum.

Bakgrunnen for navnet "mellom himmel og jord" er et Shakespeare-sitat, og Bangstad var i sin presentasjon opptatt av at heftene kunne gi mer innhold til de daglige samtaler i stedet for at vi blir stadig mer nedlesset av trivialiteter. Manglende generelle kunnskaper om det samfunn vi lever i gir samtidig grobunn for fordommer, påpekte han.

Kanskje ikke så underlig at det første heftet har tittelen Islam og er skrevet av Einar Gelius. Videre skriver Jon Bing om Kunstig intelligens, Eivind Skeie om Påskefortellingen, Kåre Willoch om parlamentarismen, Jahn Otto Johansen om Berlin-muren, Ivar Eskeland om Snorresagaen, Lars Roar Langslet om Haakon VII, Sissel Benneche Osvold om Florence Nightingale, Håvard Rem om Søren Kierkegaard, Jonas Gahr Støre om Nobels fredspris, Pernille Rygg om graffiti, Carsten O. Five om børs og aksjer og Eva Joly om økonomisk kriminalitet.

Full distribusjon

- "Mellom himmel og jord" skal distribueres på alle landets flyplasser. Det skal Luftfartsverket sørge for, sier selskapets administrerende direktør Randi R.S. Flesland, som er sikker på at heftet vil bli et populært tilbud til passasjerene, ikke minst mens man venter.

- I Norsk Hydro er vi opptatt av å sette kunnskap i system. Når vi er med som finansiell sponsor for dette tiltaket, så gjør vi det ut fra at vi som selskap er avhengig av den kunnskapen våre ansatte er i besittelse av. Derfor passer dette konseptet meget godt inn i vår kommunikasjon, sier informasjonsdirektør Tor Steinum.

Det er besluttet at samtlige Hydro-ansatte i Norge skal motta sitt personlige eksemplar av alle årets utgivelser.

Pass opp for ekspertene

Da konseptet ble presentert, benyttet tidligere kringkastingssjef Einar Førde anledningen til å tilbakevise at NRK driver mindre folkeopplysning enn i "the good old days":

- Dagens utskjelte generasjon er i virkeligheten mer folkeopplyst enn noen gang. Våre barn vet mer enn vi gjør, og jeg er redd for å bli som min far og bestefar, som alltid sa at alt var så mye bedre før.

Det vi bør være redd for er all spesialiseringen og alle ekspertene vi møter til enhver tid. For det finnes ikke et eneste synspunkt, hvor man ikke samtidig kan mønstre en ekspert. Det er farlig å stole på ekspertene, sa Førde og ga følgende sjekkliste for et sunt samfunn:

- At næringslivet er opptatt av etikk, at folkestyret ikke taper for ekspertveldet, at kunnskap og allmenndannelse fremmes, og sist men ikke minst at debatten holdes levende.