Utfører feltstudier i Iran

januar 16, 2002, 10:00 CET

Statoil har inngått et samarbeid med det statlige oljeselskapet National Iranian Oil Company (NIOC) om feltstudier for økt utvinning fra tre oljefelt i Iran.

Storfeltene Ahwas, Bibi Hakimeh og Marun produserer til sammen rundt 1,5 milloner fat olje i døgnet. Det tilsvarer rundt halvparten av den daglige oljeproduksjonen fra norsk sokkel.

Statoil og NIOC skal gjennomføre feltstudier og samle inn data. I dette arbeidet deltar også det nasjonale forskningsselskapet Ripi.

Iranske myndigheter har gitt uttrykk for at Statoil betraktes som ledende innen økt oljeutvinning, blant annet på grunn av resultatene selskapet har oppnådd på norsk sokkel.