Naturgass-selskap dannet i Grenland

januar 17, 2002, 23:00 CET

Norsk Hydro, Skagerak Energi, Statoil og Gasnor inngikk fredag avtale om å stifte selskapet Naturgass Grenland AS. Det vil være det første selskapet på Østlandet med formål å markedsføre og distribuere norsk naturgass til industri og andre faste brukere.

Gjennom Naturgass Grenland AS ønsker eierne i fellesskap å utvikle et marked for naturgass i Grenland-regionen. Selskapet vil videre stå for utbygging og prosjektering av et distribusjonsnett for gass i regionen og dessuten eie og drive nettet med tilhørende anlegg.

Skagerak Energi, Statoil og Hydro har en eierandel på 30 prosent hver i det nye selskapet, mens Gasnor eier 10 prosent. Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Porsgrunn.

Eierstrukturen i Naturgass Grenland er fundert på eiernes komplementære kompetanse og ressurser innenfor ulike sider av produksjon, transport og omsetning av energi, går det fram av en pressemelding.

De fire eierne gjennomførte i fjor en forstudie som avdekket et potensial for lønnsom distribusjon av naturgass i Grenland. Eierne mener tidspunktet nå er naturlig for en slik selskapsdannelse - med tanke på salg av naturgass i form av LNG i regionen, og med tanke på at et gassrør mellom Norge og Polen via Skagerak er under planlegging.