Leverer oljerør til Kvitebjørn

januar 18, 2002, 08:30 CET

Stålverket Corus Tubes skal levere rør til Kvitebjørn oljerør. Rørledningen skal legges mellom gass- og kondensatfeltet Kvitebjørn og Troll oljerør II i Nordsjøen.

Kontrakten, som er verd rundt 100 millioner kroner, omfatter produksjon av 90 kilometer med 16 tommers stålrør.

Leveransen dreier seg om høyfrekvens langsveiste rør (HFW) – ikke sømløse, som er den tradisjonelle varianten for denne rørdimensjonen.

Ansvarlig for rørledningene i Kvitebjørn-prosjektet, Jostein Breivik, sier at rør produsert på denne måten er utprøvd på norsk sokkel tidligere, men aldri av Statoil.

Rørlengdene framstilles ved at det benyttes høyfrekvens vekselstrøm under sveisingen. Dermed unngås bruk av tilsatsmateriale. Dette er en relativt ny og effektiv produksjonsmetode, og prosjektet reduserer rørkostnadene med om lag 20 prosent som følge av dette valget.

Kontrakt for installasjon av oljerøret skal inngås i mai, opplyser Breivik.

Kvitebjørn-kondensatet skal transporteres i Kvitebjørn oljerør via Troll oljerør II til den Statoil-opererte Mongstad-terminalen i Hordaland for lagring og utskiping. Rikgassen skal gå i egen rørledning til Kollsnes-anlegget i Hordaland, hvor væske skal skilles ut og sendes til behandling i Vestprosess-anlegget på Mongstad.

Gassen skal sendes i rørledningsnettet til kundene på kontinentet.

Kvitebjørn-feltet skal etter planen settes i produksjon høsten 2004.