Tjeldbergodden kjører for fullt

januar 21, 2002, 07:00 CET

I 2001 ble det produsert rekordmye metanol, luftgass og flytende naturgass (liquefied natural gas, LNG) på Statoils industrianlegg på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal.

Produksjonen av flytende naturgass ble tredoblet i forhold til året før – den økte fra vel 4000 tonn til mer enn 12.200 tonn.

Hovedproduktet metanol endte på 867.000 tonn, det tilsvarende tallet for 2000 var 725.000 tonn.

Når det gjelder flytende luftgasser, økte produksjonen fra rundt 58.000 tonn til vel 71.000 tonn.

Arve Rennemo, som er direktør for industrianlegget, sier at modifikasjoner, optimalisering av prosessen og to revisjonsstanser i 2000 og i 1998 har gjort det mulig å utnytte anleggene mer effektivt. Godt samarbeid med Statoils forskningssenter i Trondheim og stabil forsyning av elektrisitet og gass til anlegget har også hatt positiv virkning på resultatet.

"Men det er menneskene og ikke systemene som gjør jobben," sier han.

I tillegg til de ansattes engasjement og dyktighet, har den gode regulariteten gitt drahjelp for resultater innen helse miljø og sikkerhet, ifølge Rennemo.

Landanlegget fikk Konsernsjefens HMS-pris i fjor.

Anlegget på Tjeldbergodden ble startet opp med produksjon av metanol i 1997. Det viktigste råstoffet er naturgass som føres i rør fra det Statoil-opererte Heidrun-feltet i Norskehavet til Tjeldbergbergodden.