Støtter nytt universitet

januar 22, 2002, 13:00 CET

Statoil gir Høgskolen i Stavanger (HiS) 10 millioner kroner for å etablere universitet i byen, meddelte konsernsjef Olav Fjell under en forelesning på høgskolen i dag, 22. januar.

Pengegaven gis i forbindelse med at Statoil runder 30 år og at Stavanger feirer 30 år som oljeby i 2002. Bidraget skal fordeles over tre år. Framover skal representanter fra selskapet og høgskolen diskutere hvordan midlene best kan brukes for å støtte opp om utviklingen av et universitet i Stavanger.

Under seremonien viste konsernsjef Olav Fjell til det tette og gode samarbeidet mellom partene.

"Aktivitetene ved Høgskolen i Stavanger griper inn i Statoils industrielle interesser på en rekke områder," sa Fjell. Han viste til at det ved HiS og ved Rogalandsforskning er bygget opp fagmiljøer innenfor reservoaranalyse og bore- og brønnteknologi som har representert en solid støtte til Statoils arbeid på norsk sokkel.

Konsernsjefen trakk også fram hvilken viktig kilde skolen har vært til rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft. Over tid har rundt 10 prosent av morselskapets nyansatte hatt sin hovedutdanning fra HiS. Et universitet kan på en enda bedre måte enn i dag betjene selskapets langsiktige behov for kompetanse, ifølge Fjell:

"Et universitet vil gi et sterkere undervisnings- og forskningmiljø i vår umiddelbare nærhet og vil være særlig interessant for Statoil, som også i framtiden vil ha betydelige deler av sin kompetanse ved hovedkontoret her i Stavanger," sa han.