Heimdal produserer igjen

januar 23, 2002, 23:00 CET

Heimdal gassenter, som måtte stenge ned mandag 21. januar på grunn av feil i kontrollsystemet, gjenopptok 24. januar sin egenproduksjon og var startet 30. januar prosessering av Huldra-gass etter utbedring av en ventil.

Feilen i kontrollsystemet var utbedret og nødvendig sjekking var ferdig 24. januar. Egenproduksjonen fra Heimdal startet samme dag. Imidlertid tok det tid å utbedre en feil i en Huldraventil på stigerørsplattformen. Prosesering av Huldragass startet derfor opp først 29. januar. Oseberg Gasstransport (OGT) har produsert svært små volumer den siste tiden, som følge av ventil-problemer på Oseberg, men var 30. januar tilbake i normal drift.

Normalt mottar Heimdal daglig rundt 10-13 millioner kubikkmeter gass fra OGT, prosesserer 6-8 millioner kubikkmeter gass fra Huldra, og produserer rundt 2 millioner kubikkmeter gass fra eget reservoar.

Heimdal består av en integrert stålplattform og en ny stigerørplattform, og er knutepunkt for prosessering og distribusjon av gass. Gassenteret mottar gass både Oseberg gasstransport (OGT) og Huldra, og skal eksportere gass til Grane (fra 2003). Produksjonen på satelittfeltet Vale kommer i gang til sommeren.

Heimdal er tilknyttet det eksisterende gasstransportsystemet fra Frigg til St. Fergus i Skottland via rørledningen Vesterled.