Hydro overfører rettighetene for Inside Reality teknologi til Schlumberger Information Sol

januar 29, 2002, 23:00 CET

Schlumberger Information Solutions (SIS) kjøper det norske selskapet Inside Reality AS. Som ledd i denne transaksjonen har Schlumberger kjøpt rettighetene til Virtual Reality teknologi som er initiert og utviklet ved Hydros forskningssenter i Bergen i samarbeid med Christian Michelsen Research også i Bergen.

Utvikling av denne anvendelsen av Virtual Reality teknologien har pågått i Hydros forskningsmiljø siden 1997. Den inngåtte avtalen er et positivt resultat av denne satsingen og viser at utvikling av nye avanserte teknologier kan gi grobunn for videre industriell virksomhet.

Hydro har selv benyttet teknologien i sin olje og gassvirksomhet til planlegging av komplekse brønner. Det har gitt besparelser i tid store gevinst i form av bedre reservoarutnyttelse.