LPG-oppkjøp i Polen

januar 30, 2002, 13:00 CET

Datterselskapet Statoil Polska har kjøpt opp det polske LPG-selskapet Duwe Gaz.

Statoils virksomhet innen flytende petroleumsgass (liquefied petroleum gases, LPG) i Polen og Duwe Gaz er slått sammen til et nytt selskap – Statoil Gaz.

Selskapet, som skal ledes av Detlef Weidemann, skal drives fra byen Koscian vest i landet.

Statoil har som mål å bli en tung aktør i det polske LPG-markedet. Oppkjøpet av Duwe Gaz er et ledd i denne strategien. På sikt ønsker Statoil å kunne tilby LPG de fleste av stasjoner i Polen.

"I 2003 er målet å selge mer LPG i Polen enn i Norge," sier Weidemann. Det norske LPG-salget utgjør rundt 40.000 tonn i året.

"Med oppkjøpet av Duwe Gaz har vi kontroll over hele verdikjeden innen LPG. Det er en vesentlig faktor for å nå våre ambisiøse mål," legger han til.

For to år siden startet Statoil salg av LPG på sine servicestasjoner i Polen. I dag selger Statoil LPG på mer enn 70 av selskapets 123 stasjoner i landet. Ifølge den polske bransjeorganisasjonen for LPG kjører over 590.000 polskregistrerte biler på LPG.

For at LPG skal kunne brukes som drivstoff i stedet for bensin eller diesel, kreves det ekstrautstyr på bilene. I Polen har prisstigningen på LPG vært mindre enn for andre typer drivstoff, og etterspørselen har steget betraktelig. Utslipp fra LPG er dessuten langt renere enn fra bensin eller diesel.

Duwe Gaz har vært aktiv i det polske LPG-markedet i de ti siste årene. Selskapet har hatt en betydelig kundeportefølje både innen bulksalg av gass til industrien og i detaljmarkedet. Statoil Gaz skal videreføre all Duwe Gaz' virksomhet, ifølge Weidemann.