Skip to Content
no

Skal ta inn 111 lærlinger

januar 30, 2002, 13:45 CET

Statoil skal rekruttere 111 lærlinger til landanlegg og plattformer. Lærlingene begynner 1. september, og for de fleste fag er læretiden to år.

Lærlingeplassene lyses for tiden ut i norske aviser. Ifølge opplæringskonsultent Erna Jensen i Konserntjenester har søkermassen hvert år ligget på i underkant av 1000 kvalifiserte kandidater.

34 lærlinger skal være på Mongstad-raffineriet, 10 på Troll gassanlegg, Kollsnes og 21 på gassanlegget på Kårstø. De to første anleggene ligger i Hordaland, mens Kårstø er i Rogaland.

Videre skal fire lærliger til industrianlegget på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal, fem til forskningssenteret i Trondheim, tre til hovedkontoret i Stavanger, tre til Sandsli utenfor Bergen og fire skal til forsyningsbasene. 27 lærlinger skal arbeide på Statoil-opererte plattformer.

Lærlingene fordeles på fagområdene automatikerfag, automatikkmekaniker fag, elektrikerfag, industrimekanikerfag, kjemiprosessfag, kokkefag, kontorfag, laboratoriefag og materialadministrasjonsfag.

"Vi utdanner fagarbeidere både som grunnlag for egen rekruttering i bedriften, samtidig som vi bidrar til at ungdom får en god fagutdanning som gir grunnlag for å søke arbeid i andre deler av næringslivet," sier Erna Jensen.

Statoil rekrutterer fra hele Norge. Selskapet handler dessuten i tråd med norsk fagopplærlingspraksis, som sier at myndighetene gir elevene teoriundervisning mens næringslivet tilbyr praksisplasser.

I fjor rekrutterte Statoil 120 lærlinger, i 2000 var tallet 83.